Články

Hrajeme si na školičku

LETAKdetitvori

KURZ "HRAJEME SI NA Školičku"

10 lekcí 1x týdně 75 minut,
vede Mgr. Alena Tesařová
skupinka maximálně 6 dětí

Ucelený program zaměřený na všestranný rozvoj dětí ve věku 3-6 let poskytující komplexní znalosti a dovednosti pro konkrétní věkovou kategorii.

Nenásilným způsobem pomáháme dítěti si osvojovat pracovní návyky (schopnost koncentrace, smysl pro povinnost, dotáhnout úkol do konce, procvičení sociálních a komunikačních dovedností, respekt k autoritě, dodržování pravidel a sociálního chování). Celý proces výuky je pojat formou hry, v souladu s naším mottem: "Kde učení je zábava".


Absolvování kurzu pomůže dětem si osvojit tyto znalosti a dovednosti (vždy s ohledem na individualitu a věk dítěte):
- Jemná motorika, grafomotorika
- Zrakové vnímání
- Prostorová orientace, orientace v čase
- Základní matematické představy
- Řeč, myšlení
- Sluchové vnímání

 Na konci celého cyklu 10ti lekcí děti získají absolventský diplom a poukázku na lekci výtvarné výchovy (90 min) v hodnotě 250 Kč  ZDARMA!