2
 

NAŠE SLUŽBY

POSKYTUJEME TYTO KOMPLEXNÍ SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU V DOBRÉ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI NEDALEKO CENTRA MĚSTA BRNA. KLIDNÁ LOKALITA DOTVÁŘÍ HARMONICKÉ PROSTŘEDÍ PRO POHODOVÝ ROZVOJ VAŠICH DĚTÍ.

•    Individuální předškolní příprava
•    Skupinová předškolní příprava – kolektivní činnosti, práce na projektech
•    Předškolní i školní příprava pro nadané děti
•    Předškolní i školní příprava pro děti s výchovně-vzdělávacími problémy
     (dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, LMD, ADHD, epilepsií)


•    Pomoc dětem šikanovaným ve školním kolektivu, podpora rodiny v komunikaci se školou


•    Grafomotorické činnosti (psaní, kreslení, obtahování, správné držení psací potřeby)
•    Poznávání písmenek číslic, počítání
•    Čtení a vyprávění, vymýšlení různých konců příběhů, dotazy k příběhu, obrazotvornost,
     rozvoj fantazie
•    Cvičení správné výslovnosti, logopedická prevence
•    Domácí pracovní listy


•    Škola doma (např. v případě dlouhodobé nemoci, výuka v domácím prostředí)
•    Doučování dětí (1.-5.ročník ZŠ) – možnost skupinově či individuálně
•    Doučování dětí z cizojazyčných rodin – jazyková bariéra


•    Poradenství rodičům v oblasti vzdělávání, kontaktu se školou, potřeb a problémů dítěte,
     rozvoj talentu, či brzké vyladění možných problémů a odhalení vznikajícího potenciálního
     problému


•    Individuální předškolní příprava či doučování doma u klienta


•    Terapie automatickou kresbou, odhalení nevtíravou formou psych. problémů,
     metoda vytvoření přátelské atmosféry
•    Terapie Bachovými květovými esencemi (konzultace, kompozice esence, prodej)
•    Terapie Reiki


•    Zájmové kroužkyvýtvarné kurzy, umělecké a pracovní činnosti


•    Výlety, exkurze, návštěvy galerií, výstav, divadel, základních škol apod.
•    Jarmarky, kurzy, workshopy, vernisáže tvorby dětí z projektu „Předškoláčci“


•    Spolupráce s rodinou a její zapojení

KONZULTACE ZDARMA

1

NAŠIM STÁLÝM KLIENTŮM, jako poděkování
za jejich přízeň, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ - KONZULTACE.

V případě jakýchkoliv problémů či dotazů se na nás můžete ZDARMA obrátit buď osobně, emailem či telefonicky viz záložka kontakt.

Tato nabídka platí pouze pro naše stálé klienty.