Přehled našich služeb

1

Pro děti a jejich rodiče poskytujeme široký okruh služeb, od tradičního pojetí předškolní přípravy vycházejícího z výchovně vzdělávacích plánů
(dříve osnov) až po navazující a rozšiřující aktivity, které zefektivňují celý proces. 

 

Pro Vaši představu uvádíme stručný bodový přehled naší práce

 • Individuální předškolní příprava
 • Skupinová předškolní příprava – kolektivní činnost, práce na projektech
 • Předškolní i školní příprava pro nadané děti
 • Předškolní i školní příprava pro děti s výchovně-vzdělávacími problémy (dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, LMD, ADHD, epilepsií)
 • Pomoc dětem šikanovaným ve školním kolektivu, podpora rodiny v komunikaci se školou
 • Grafomotorické činnosti (psaní, kreslení, obtahování, správné držení psací potřeby)
 • Poznávání písmenek číslic, počítání
 • Čtení a vyprávění, vymýšlení různých konců příběhů, dotazy k příběhu, obrazotvornost, rozvoj fantazie
 • Cvičení správné výslovnosti
 • Domácí pracovní listy
 • Škola doma (např. v případě dlouhodobé nemoci)
 • Doučování dětí (1.-5.ročník ZŠ) – možnost skupinově či individuálně
 • Doučování dětí z cizojazyčných rodin – jazyková bariéra
 • Poradenství rodičům v oblasti vzdělávání, kontaktu se školou, potřeb a problémů dítěte, rozvoj talentu, či brzké vyladění možných problémů a odhalení vznikajícího potenciálního problému
 • Individuální předškolní příprava či doučování doma u klienta
 • Terapie automatickou kresbou, odhalení nevtíravou formou psych. problémů, metoda vytvoření přátelské atmosféry
 • Terapie Bachovými květovými esencemi (konzultace, kompozice esence)
 • Zájmové kroužky – umělecké, pracovní činnosti
 • Výlety, exkurze, návštěvy galerií, výstav, divadel, základních škol, prodejny výtvarných potřeb apod.
 • Jarmarky, kurzy, workshopy, vernisáže tvorby dětí z projektu „Předškoláčci“
 • Konzultace - Domácí vzdělávání
 • Spolupráce s rodinou, její podpora a zapojení