Články

Předškolák

detidokola


KURZ SKUPINOVÉ PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVY "předškolák"

10 lekcí 1x týdně 75 minut,
vede Mgr. Alena Tesařová
skupinka maximálně 6 dětí

Ucelený program zaměřený na předškolní přípravu dětí ve věku 5-7 let poskytující komplexní znalosti a dovednosti nezbytné pro bezproblémové zahájení školní docházky.
Absolvování tohoto kurzu pomůže dětem se lépe adaptovat na nové prostředí školy. Předškoláček získá větší jistotu a tím i více sebevědomí při zvládání nové životní etapy.

ucebna panorama

Naším cílem je:

- individuální přístup ke každému dítěti
- dostatek času na vysvětlení a pochopení

Náš výukový program je sestavený v souladu s metodikou pedagogicko-psychologické poradny, kde jsem absolvovala tyto odborné kurzy:

- Diagnostika předškolního dítěte
- Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku
- Školní zralost

Nenásilným způsobem pomáháme dítěti si osvojovat pracovní návyky (schopnost koncentrace, smysl pro povinnost, dotáhnout úkol do konce, procvičení sociálních a komunikačních dovedností, resepkt k autoritě, dodržování pravidel a sociálního chování).

Předškolní příprava je rozdělena do těchto neoddělitelných oblastí, které se vzájemně doplňují:

- Jemná motorika, grafomotorika
- Zrakové vnímání
- Prostorová orientace, orientace v čase
- Základní matematické představy
- Řeč, myšlení
- Sluchové vnímání

Malá ukázka pracovních materiálů:

PRAClisty1

prac mat4

Hlavní výhody našeho konceptu:

- vedení zkušeným pedagogem s více než dvacetiletou praxí
- klidné, příjemné a podnětné prostředí učebny
- pokud dítě v rámci kurzu nezvládne obsažené požadované znalosti a nebo ho to u nás baví, je možné se domluvit na pokračování, a to buď v rámci zařazení do nového kurzu (sleva na kurzovném po domluvě) a nebo individuálně

Na konci celého cyklu 10ti lekcí děti získají absolventský diplom Předškoláčka a poukázku na lekci výtvarné výchovy (90 min) v hodnotě 250 Kč  ZDARMA!