Články

Představivost

predst

10 způsobů, jak zvýšit tvořivost u dětí

Jak Albert Einstein řekl: „Představivost je důležitější než vědění“, tak proč je kreativní hra tak důležitá?

Pomáhá totiž dětem vyvíjet se emočně, fyzicky, mentálně i sociálně.
Může velmi pomoci dětem vyjádřit se a vyrovnat se s jejich pocity neverbálně. Tyto pocity mohou vyjadřovat nevědomky prostřednictvím vizuálního umění, pohybů, zpěvu nebo tance.
Kreativní hra podporuje kognitivní růst tím, že poskytuje příležitosti k přemýšlení mimo klasický rámec. To může pomoci rozvíjet dovednosti v oblasti osobnostního růstu a řešení problémů.

Jaké jsou některé způsoby, jak můžeme podpořit kreativní hru doma?

Možnosti jsou nekonečné, ale je důležité poskytnout dětem spoustu času na zkoumání materiálů a rozvíjení jejich nápadů. Začněte poskytováním aktivit, které jsou založeny na zájmech vašeho dítěte a nezapomeňte dětem nabídnout širokou škálu tvůrčích materiálů a zkušeností.

1. Podporujte čas strávený venku. Waldorfská myšlenková škola opravdu zdůrazňuje venkovní hru pro kreativní rozvoj.
2. Omezte dobu sledování televize či tabletu tím, že dětem poskytnete aktivity a materiály, se kterými mohou pracovat.
3. Pro děti je velmi důležitá i hra na role (vaření oblékání, různá povolání).
4. Čtěme si společně s dětmi knihy, které je zajímají.
5. Je přínosné vyprávět dětem příběhy a povzbuzovat je, aby si vytvářely své vlastní příběhy. To buduje důvěru, rozvíjí slovní komunikační dovednosti a dělá to zázraky pro jejich fantazii.
6. Podporujte kreativitu pohybem (šarády a interaktivní hry, tanec, jóga).
7. Nechte děti stavět věci (lego nebo jiné stavebnice).
8. Nechte je vyjádřit svoji osobnost ve svém pokoji. Například použití samolepek na zeď umožňuje dětem, aby si ze svého pokoje vytvořily plátno. Můžete také dětem poskytnout smyslové odrazové můstky a nechat je používat, aby si ve svém pokoji vytvořily svůj vlastní imaginární svět.
9. Podporujte hudební kreativitu. Několik studií ukázalo, že rozvoj zájmu o hudbu od mladého věku, zejména hraním na nástroje, má celoživotní přínos pro jejich kreativní a kognitivní rozvoj. Kromě toho bylo prokázáno, že zlepšuje kognitivní a motorické dovednosti, prostorově-časové učení a zvyšuje neurogenezi.
10. Dopřejte dětem čas na malování a jiné umělecké aktivity. Mnoho studií dokázalo, že tento druh kreativity je doslova „jídlem pro mozek“ a může pozitivně ovlivňovat IQ, je to skvělá forma odpočinku a všestranný lék na stres. Děti si rozvíjí kreativní myšlení a dokážou snáze řešit problémy širokého spektra v běžném životě.. Tak mrkněte na naši nabídku výtvarných uměleckých kurzů :)