Články

Architektura pro děti

archdeti 

Děti, pojďte si hrát na architekty!

Není snad dítěte, které by si rádo nestavilo, i když třeba do malování se moc nemá. Naše škola kreativity dětem již od brzkého věku vkládá jemným způsobem zájem o architekturu, estetično, svět kolem nás a v neposlední řadě o životní prostředí, aby si sami uvědomily důležitost ohledu na něj.
Učíme děti objevit a ocenit kvalitní architekturu, aby pochopily dopad třeba i jediného domu na celou ulici, město, životní prostředí..

Vzdělávání principem STEAM (Science, Technology, Engeneering, Art, Mathematisc)

Věda a technologie, interpretována prostřednictvím inženýrství a umění, založená na matematice. Cílem je naučit děti inovacím, kritickému myšlení a používání inženýrství nebo technologie v imaginativních designech či kreativních přístupech k problémům skutečného světa. Děti čerpají z principů uvažování, etiky a designu, což podporuje kreativní řešení. Děti se učí činit rozhodnutí, kreativní práce vychovává nové inovátory.

 Vedeme děti k efektivnímu řešení problémů pomocí podporování 5K schopností - komplexní řešení, kritické myšlení, kreativita, kooperace_spolupráce, komunikace.