4
 

Kroužky

1

KURZ SKUPINOVÉ PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVY "předškolák"

10 lekcí či pololetní cyklus, 1x týdně 75 minut,
vede Mgr. Alena Tesařová
skupinka maximálně 6 dětí

Ucelený program zaměřený na předškolní přípravu dětí ve věku 5-7 let poskytující komplexní znalosti a dovednosti nezbytné pro bezproblémové zahájení školní docházky.
Absolvování tohoto kurzu pomůže dětem se lépe adaptovat na nové prostředí školy. Předškoláček získá větší jistotu a tím i více sebevědomí při zvládání nové životní etapy.

skl2

Naším cílem je:

- individuální přístup ke každému dítěti
- dostatek času na vysvětlení a pochopení

Náš výukový program je sestavený v souladu s metodikou pedagogicko-psychologické poradny, kde jsem absolvovala tyto odborné kurzy:

- Diagnostika předškolního dítěte
- Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku
- Školní zralost

Nenásilným způsobem pomáháme dítěti si osvojovat pracovní návyky (schopnost koncentrace, smysl pro povinnost, dotáhnout úkol do konce, procvičení sociálních a komunikačních dovedností, resepkt k autoritě, dodržování pravidel a sociálního chování).

Předškolní příprava je rozdělena do těchto neoddělitelných oblastí, které se vzájemně doplňují:

- Jemná motorika, grafomotorika
- Zrakové vnímání
- Prostorová orientace, orientace v čase
- Základní matematické představy
- Řeč, myšlení
- Sluchové vnímání

Malá ukázka našich pracovních listů:

PRAClisty1

prac mat23

Hláskování slov, pojmy první, poslední, vpravo, hned před, druhý zleva..., barvy, přiřaď shodný obrázek - zraková diferenciace

prac mat4

Uvolňovací grafomotorické cviky, zrakové vnímání, sluchové vnímání, předčíselné představy

Hlavní výhody našeho konceptu:

- vedení zkušeným pedagogem s více než dvacetiletou praxí
- klidné, příjemné a podnětné prostředí učebny
- pokud dítě v rámci kurzu nezvládne obsažené požadované znalosti, je možné se domluvit na pokračování, a to buď v rámci zařazení do nového kurzu (sleva na kurzovném po domluvě) a nebo individuálně

LETAKdetitvori


KURZ "HRAJEME SI NA Školičku"

10 lekcí či pololetní cyklus, vždy 1x týdně 75 minut,
vede Mgr. Alena Tesařová
skupinka maximálně 6 dětí

Ucelený program zaměřený na všestranný rozvoj dětí ve věku 3-6 let poskytující komplexní znalosti a dovednosti pro konkrétní věkovou kategorii.

Nenásilným způsobem pomáháme dítěti si osvojovat pracovní návyky (schopnost koncentrace, smysl pro povinnost, dotáhnout úkol do konce, procvičení sociálních a komunikačních dovedností, resepkt k autoritě, dodržování pravidel a sociálního chování). Celý proces výuky je pojat formou hry, v souladu s naším mottem: "Kde učení je zábava".

Absolvování kurzu pomůže dětem si osvojit tyto znalosti a dovednosti (vždy s ohledem na individualitu a věk dítěte):
- Jemná motorika, grafomotorika
- Zrakové vnímání
- Prostorová orientace, orientace v čase
- Základní matematické představy
- Řeč, myšlení
- Sluchové vnímání

page3-img3

VÝTVARNÉ UMĚLECKÉ KROUŽKY

ZÁKLADNÍ KURZ

10 lekcí či pololetní cyklus, vždy 1x týdně 90 minut,
vede ing. arch. Martina Tesařová,
skupinka maximálně 5-6 dětí

V rámci tohoto kurzu se děti (věk 3-7 let, věkově smíšené skupinky) seznamují s výtvarnou výchovou a různorodými výtvarnými technikami.

Lekce jsou tématicky rozděleny a inspirovány světem kolem nás:

1. Pestrobarevná duha - seznámení s barvami, míchání barev, základní návyky při naší tvorbě
2. Příšerky z kaněk
3. Roční období
4. Postava - společný projekt na velký formát
5. Vesmír
6. Podvodní svět
7. Moje pohádková postava
8. Strom plný zvířátek
9. Květinová louka
10. Vlastní tvorba

Každý týden se tedy děti seznámí s daným tématem a vytvoří své vlastní dílo danou výtvarnou technikou (akvarel, tempery a akrylové barvy, pastel, kresba tužkou, pastelkami, voskovkami i uhlem a rudkou). Všechna díla budou součástí portfolia, která si na konci cyklu děti odnesou domů, společně s absolventským diplomem a poukazem na slevu 250 Kč.

V případě zájmu je možnost navštěvovat navazující výtvarný kurz - "Malý umělec", ve kterém děti vyzkoušejí nejrůznější výtvarné techniky, mimo akvarelu, temper, akrylu, malbu na plátno, práci u stojanu, ale i linoryt a další.

Další cykly výtvarných kurzů jsou otevírány dle přání a požadavků.


vytvarnavychova obr

SPECIALIZOVANÝ KURZ "MALÝ UMĚLEC"

10 lekcí 1x týdně 90 minut, vede ing. arch. Martina Tesařová, skupinka maximálně 5-6 dětí

V rámci tohoto kurzu se děti (věk 4-7 let, věkově smíšené skupinky) seznamují s výtvarnou výchovou, různorodými výtvarnými technikami, ale i například s významnými díly uměleckého světa.

Lekce jsou tématicky rozděleny a inspirovány dějinami umění a světem kolem nás:

1. Pestrobarevná duha - seznámení s barvami, míchání barev, základní návyky při naší tvorbě
2. Pravěké umění - jeskyní malby
3. Postava - společný projekt
4. Starověk - Mezopotámie, Egypt, Starověké Řecko a Řím - Starověká řecká keramika - vyškrabávání
4. Středověk - románský a gotický sloh - barevná gotická mozaika
5. Společný projekt
6. Novověk - renesance, baroko, rokoko, klasicismus
7. 19. století - romantismus, historismus, realismus, impresionismus, symbolismus, secese
8. Květinová louka (tuš a akvarel)
9. Moderní umění
10. Vlastní tvorba

Každý týden se děti stručně seznámí s daným obdobím, ukážeme si známá díla a památky z dané etapy a inspirováni novými poznatky vytvoří své vlastní dílo danou výtvarnou technikou (akvarel, tempery a akrylové barvy, pastel, kresba tužkou, pastelkami, voskovkami i uhlem a rudkou, vyzkoušíme si i linoryt, malbu na malířské plátno, práci u stojanu a další). Všechna díla budou součástí portfolia, která si na konci cyklu děti odnesou domů, společně s absolventským diplomem a poukazem na slevu 250 Kč.

novy vytvSPECIALIZOVANÝ KURZ "UMĚNÍ JE ZÁBAVA"

10 lekcí 1x týdně 90 minut, vede ing. arch. M. Tesařová, skupinka maximálně 5-6 dětí

V rámci tohoto kurzu se děti (věk 3-7 let, věkově smíšené skupinky) seznamují s výtvarnou výchovou, různorodými výtvarnými technikami (např. olejomalba na plátno, práce u malířského stojanu, linoryt apod.) a zábavnou formou si budeme poídat i o umění a významných dílech z uměleckého světa. Děti si lekce náramně užívají, proto název "Umění je zábava".Lekce jsou tématicky rozděleny a inspirovány poždavky dětí:
1. Barevné hry a výtvarné pokusy – výtvarné experimenty (kombinace technik, tempery, pěna, tuš..)
2. Geometrická tělesa („akademická" kresba tužkou)
3. Starověká řecká keramika  (vyškrabávání, tuš a voskovky )
4. Modelování
5. Volné téma (olejomalba na plátno)
6. Moje logo (linoryt)
7. Společný projekt dětí (libovolná kombinace technik)
8. To nejzvláštnější zvířátko/Dinosauři/Nejlepší auto/Vysněná panenka (dle výběru dětí, kresba tužkou, lavírování akvarelem)
9. Společná návštěva výstavy do galerie
10. Práce v plenéru  + předávání diplomů

Každý týden si s dětmi popovídáme o daném tématu, rozvrhneme si práci a inspirováni novými poznatky si děti vytvoří své vlastní dílo danou výtvarnou technikou (akvarel, tempery a akrylové barvy, pastel, kresba tužkou, pastelkami, voskovkami i uhlem a rudkou, vyzkoušíme si i linoryt, olejomalbu na malířské plátno, práci u stojanu a další). Všechna díla budou součástí portfolia, která si na konci cyklu děti odnesou domů, společně s absolventským diplomem a poukazem na slevu 250 Kč.

INDIVIDUÁLNÍ VÝTVARNÝ KURZ

lekce dle domluvy, vede ing. arch. Martina Tesařová

 

page3-img1

Kroužek PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ
"PRO ŠIKOVNÉ RUČKY"

10 lekcí 1x týdně 75 minut,
vede Mgr. Alena Tesařová,
ing. arch. Martina Tesařová

Ucelený  program zaměřený pro děti ve věku 3-7 let na rozvoj jemné motoriky a dovedností nezbytných pro práci ve škole (práce s modelovací hmotou, s nůžkami, šablonami, lepení, stavebnice a další pracovní činnosti rozvíjející jemnou motoriku).
Děti zde zdokonalují svoji zručnost a fantazii. Některé výrobky si pak mohou i odnést domů a mít tak krásný dárek třeba pro maminku.

odpocinsimami

tÉMATICKÉ ODPOLEDNE ANEB MAMINKO, TATÍNKU, ODPOČIŇ SI

1x měsíčně 2,5 hodiny, pátek 15:30-18:00 hod
vede Mgr. Alena Tesařová
a ing. arch. Martina Tesařová

Chcete si odpočinout, nakoupit si, zajít si na jógu nebo jen mít chvíli času jen pro sebe a mít pro děti kvalitní vyplnění volného času? Pak jsme pro Vás připravili - Tématické odpoledne aneb maminko, odpočiň si.
Děti čekají zábavné aktivity, hry, vzdělávání, projekty, nové poznatky a vědomosti, ale i setkání s kamarády a tvoření, malování, modelování a spoustu dalšího. Prostor pro dětskou fantazii a náměty neomezený.
Skupinka max. 6 dětí, určeno pro děti ve věku 3-7 let.
O děti se postarají Mgr. Alena Tesařová (zkušený pedagog - výchovně-vzdělávací část)
a ing. arch. Martina Tesařová (diplomovaný architekt, matka 3 dětí, výtvarně-umělecká část).

V ceně je pitný režim, zdravá svačinka, materiály, pracovní listy, barvy, plastelína apod. Pro děti stačí přibalit pouze papučky nebo protiskluzové ponožky a pokud má něco k tématu, co by nám všem rádo ukázalo, budeme moc rádi.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY (vždy pátek):

24.1.2020 - "Podvodní svět a hledání pokladu"

poklad


28.2.2020 - "Vesmírné objevy "

VESMIR

Prosíme, hlaste se na jednotlivé Tématické bloky na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prosím pozor, vždy omezený počet míst - 6 dětí, přijímáme dle pořadí emailu. Děkujeme za pochopení.