7
 

náš koncept

 

Na širokou předškolní přípravu jak individuální tak skupinovou navazují cíleně zaměřené zájmové kroužky vedené zkušenými lektory a další navázané nadstandartní služby (vždy po domluvě a dle potřeb konkrétního klienta, na základě jeho předpokladů, talentu, přání rodičů apod.) – kurzy, workshopy, individuální výuka, doučování, škola doma, Bachovy kapky, automatická kresba a další.

 

NÁŠ CÍL

Na základě mnohaletých profesionálních zkušeností chci dětem i jejich rodinám podat pomocnou ruku na jejich cestě k úspěšné adaptaci na nové školní prostředí. Vím, že tato nová zkušenost je jak pro děti, tak i rodiče mnohdy velice stresující. Společně se připravíme, aby tato nová etapa života byla nakonec obdobím, na které bude celá rodina ráda vzpomínat.