7
 

proč do toho jít s námi

home-img-1

Jako pedagog na 1.stupni ZŠ s mnohaletou praxí (od roku 1984, kdy jsem absolvovala VŠ pedagogickou v Brně, obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ) a specializací na prvňáčky jsem se stále častěji setkávala s narůstající poptávkou po nadstandardní péči o žáka, na kterou však bohužel v rámci výuky není tolik časového prostoru, kolik by si jí malí žáčci zasloužili, potřebovali a kolik bych jim já ráda poskytla.

Při své praxi jsem si všimla, že děti mívají často mnoho problémů a starostí a neví (mnohdy kvůli svému věku a nedostatku zkušeností), na koho se v této chvíli obrátit. Na základě navázané důvěry mezi mnou – učitelem a dětmi se mi častokrát stalo, že se žáci pro pomoc a oporu obraceli na mě. Tato skutečnost vedla k mému cíli pomáhat dětem a jejich rodičům. Při své práci se zaměřuji na práci s dětmi ve věku 5 - 12 let (1.stupeň ZŠ).

Ze zkušenosti vím, že jako třídní učitelka jsem na tuto individuální péči neměla nikdy dostatek potřebného času, klidu a zázemí.

Předškolní příprava úzce souvisí s problematikou školní zralosti, proto se náš koncept předškolního vzdělávání maximálně přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a soustředí se na to, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. Uplatňujeme metody učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti, znalosti a ovládat další dovednosti.


Ve vzdělávání využíváme přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů, klademe důraz na individualitu každého dítěte a poskytujeme dítěti dostatek prostoru. Učební aktivity probíhají především formou hry a formou projektů, na kterých společně pracujeme a to buď v rámci skupinové předškolní přípravy, tak i na individuálních lekcích.

Toto zjištění vedlo k založení projektu „Předškoláčci“ s jasným cílem pomoci dětem a jejich rodičům.